Aprócska tárgyszínház / 2013.05.06. – Lurkó Kuckó Óvoda – Őrtilos

Műtárgymonológok / 2013.04.25. – Cserháti (Műszaki Szakképző iskola) 9/D

Színes, szagos színpadok / 2013.04.19. – Rozgonyi úti Ált. Isk. 3/B

Színes, szagos színpadok / 2013.04.19. – Palini Ált. Isk. 2.o.

Mesélő múzeum / 2013.04.16. – Péterfy Ált. Isk. 4/B

Mesélő múzeum / 2013.04.16. – Batthyány Gimnázium 6/A

Hol nem volt városi színház – projektleírás

Gyermek és ifjúsági produkciók a Medgyaszay Házban

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0339

„Hol nem volt városi színház” – Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli feladatok ellátásában

Kedves Szülők, Pedagógusok, Holvolt és Holnemvolt Városlakók!

A Hol nem volt városi színház a közoktatást, köznevelést támogató és kiegészítő színházi nevelési program a nagykanizsai Medgyaszay Házban. Az Európai Unió által támogatott pályázati projekt drámafoglalkozásain megelevenedik az egykor színháznak épült, majd filmszínházként működő patinás intézmény múltja, miközben a résztvevők megismerik az épület kulturális hagyományait és életre keltik a homlokzaton látható irodalmi ábrázolásokat. A program ráirányítja a fiatalok figyelmét a helyi értékekre, ugyanakkor saját színházi produkciók létrehozásával lehetőséget kínál számukra az élményszerű tanulásra, a kreativitásra és a sokoldalú önkifejezésre is.

A program célja a komplex művészeti nevelés, amelynek középpontjában a színházi nevelés áll. A foglalkozások alapja a Medgyaszay Házhoz kapcsolódó népies vonal mai értelmezése, a hagyományos életformákat és a mai életmódot reprezentáló tárgyak vizsgálata, azok bábos és drámás eszközökkel történő életre keltése és mindennek többféle vizuális művészeti kifejezése. A résztvevő gyerekek és fiatalok aktívan ismerhetik meg a számukra sokszor teljesen idegen, régi néprajzi tárgyakhoz kapcsolódó információt és képesekké válnak kreatívan visszatükrözni azt, miközben felismerik és átélik a tárgyak használatának, történetének, az általuk felvetett társadalmi problémáknak jelenkori hétköznapi, sőt személyes kapcsolódásait is. A szakmai programban éppen ezért nagy hangsúlyt kap a múzeumpedagógia, a drámapedagógia, a bábművészet, a zenepedagógia, a fotó- és filmművészet, az animáció és a képregény, a vizuális művészet, a színházi és a magyar irodalmi nyelvhasználat együttes, egymással összehangolt, egymást kiegészítő, komplex foglalkozásokon történő alkalmazása.

A program foglalkozásai két fő helyszínen zajlanak, mivel a tematikák két különböző irányból közelítenek ugyanahhoz a tárgyhoz: a népi kultúrához, illetve a dualizmus és a két világháború közötti korszakhoz. A megközelítés egyik iránya a néprajz, amelynek segítségével a résztvevők a korabeli parasztság életmódjához, tárgyaihoz, művészetéhez és hagyományaihoz kerülnek közelebb. A vizsgálódás helyszíne a budapesti Néprajzi Múzeum gyűjteménye és állandó kiállítása, ahol a hagyományos paraszti kultúra, illetve a mai kor hozzá való viszonyulása egyaránt felismerhető, továbbgondolható. A megközelítés másik iránya és helyszíne a nagykanizsai Medgyaszay Ház színháznak épített népi szecessziós épülete, amelynek kulturális vonatkozásrendszerében szintén megjelenik a népi kultúrához való viszonyulás, legyen szó építésének történelmi hátteréről, építészeti jellemzőiről, díszítéséről, vagy az épület használatának történetéről.

Kísérjék figyelemmel programunkat az interneten!
FACEBOOK: Hol nem volt városi színház
WEB: http://blog.vabababa.hu/
E-mail: info@vabababa.hu

A Hol nem volt városi színház program résztvevői:

Lurkó Kuckó Óvoda (Őrtilos)
Kísérő pedagógus:
Tóthné Iváncsics Gyöngyi, Horváthné Varga Erzsébet
Időpontok:
május 6. Budapest, Néprajzi Múzeum
május 7-8-9. Őrtilos, Lurkó Kuckó Óvoda

Palini Általános Iskola 2. osztályosai (Nagykanizsa)
Kísérő pedagógus:
Balogh Adrienn, Horváthné Harmath Andrea
Időpontok:
április 19. Budapest, Néprajzi Múzeum
május 16. Nagykanizsa, Medgyaszay Ház
június 3. Nagykanizsa, Medgyaszay Ház
Témahét: június 24-25-26. Nagykanizsa, Medgyaszay Ház

Rozgonyi úti Általános Iskola 3.B osztályosai (Nagykanizsa)
Kísérő pedagógus:
Szermek Tímea, Blasszauerné Bácskai Erzsébet
Időpontok:
április 19. Budapest, Néprajzi Múzeum
május 16. Nagykanizsa, Medgyaszay Ház
június 3. Nagykanizsa, Medgyaszay Ház
Témahét: június 24-25-26. Nagykanizsa, Medgyaszay Ház

Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános Iskola
Péterfy Sándor Tagintézmény 4.B osztályosai (Nagykanizsa)
Kísérő pedagógus:
Hegedűs Barnabásné, Sajni Józsefné
Időpontok:
április 16. Budapest, Néprajzi Múzeum
május 17. Budapest, Néprajzi Múzeum
június 10. Budapest, Néprajzi Múzeum
Témahét: június 27-28-29. Nagykanizsa, Medgyaszay Ház

Batthyány Lajos Gimnázium 6.A osztályosai (Nagykanizsa)
Kísérő pedagógus:
Martonné Pálfalvi Katalin, Gaál Mercédesz
Időpontok:
április 16. Budapest, Néprajzi Múzeum
május 10. Budapest, Néprajzi Múzeum
június 4. Budapest, Néprajzi Múzeum
Témahét: június 27-28-29. Nagykanizsa, Medgyaszay Ház

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti
tagintézménye 9.D osztályosai (Nagykanizsa)
Kísérő pedagógus:
Farkas Tünde, Budaváriné Lakner Zsuzsanna
Időpontok:
április 25. Budapest, Néprajzi Múzeum
május 10. Budapest, Néprajzi Múzeum
június 4. Budapest, Néprajzi Múzeum
Témahét: június 17-18-19-20. Nagykanizsa, Medgyaszay Ház

A résztvevők a Janoplan buszaival utaznak Budapestre.
www.janoplan.hu

A Hol nem volt városi színház program munkatársai:

Kaszás Ottóné, projektmenedzser
Ecsediné Czinki Tünde, projektasszisztens
Joó Emese, etnográfus, múzeumpedagógus, budapesti projektkoordinátor
Balogh József, zenetanár, nagykanizsai projektkoordinátor
Tárnok Mariann, bábművész
Széni Katalin, múzeumpedagógus, középiskolai magyar nyelv és irodalom tanár
Balogh Tímea, óvodapedagógus
Vajda Zsuzsanna, zenetanár
Takács Gábor, színész-drámatanár
Bori Viktor, színész-drámatanár
Kőrösi András, rendező, operatőr
Nagy Anikó Mária, forgatókönyvíró
Bartos Bence, vágó, filmtechnikus

A Hol nem volt városi színház programban együttműködő intézmények:

Kanizsai Kulturális Központ – Medgyaszay Ház (Nagykanizsa)
www.kanizsaikultura.hu

Vabababa (Nagykanizsa)
www.vabababa.hu

Néprajzi Múzeum (Budapest)
www.neprajz.hu

Káva Kulturális Műhely (Budapest)
www.kavaszinhaz.hu

Hol nem volt városi színház

Indul: 2013. április 16.

Beiratkozás 2012/2013

Beiratkozás: szeptember 12. szerda

De.: 10.00 – 12.00 Du.: 15.00 – 18.00

Erzsébet tér 14-15. (Plakátház udvarában)

Információ: +36.30.512.67.94

Óvodásoknak és kisiskolásoknak

Információ telefonon és e-mailen: +36-30-512 6794 és info@vabababa.hu

drámajáték
képzőművészet és kézművesség
furulya és fuvola
zeneovi
angol

Kedves Érdeklődő!

Vabababa Művészeti Iskola 2008 óta működik, a 2012/2013-as tanév lesz az ötödik tanéve. Óvodások és kisiskolások számára hoztuk létre, hogy a művészeti nevelés, a művészetek segítségével fejleszthessük képességeiket, szélesíthessük látókörüket, hogy már egészen kis korban olyan szellemi minőséggel találkozhassanak, ami később is mértéke, viszonyítási pontja lehet  szemléletüknek.

A tanévjeink projektszerűek, tehát egy központi téma, megvalósítani kívánt terv köré vannak felépítve. Nagykanizsai pedagógusok, alkotók mellett vendégtanárok vesznek részt munkánkban, lehetőségeinket és szakmai kapcsolatrendszerünket bővítve. Az első tanévben színházi szakemberekkel dolgoztunk egy operajáték (Macskefecska) megvalósításán, második évben egy kiállítóteret hoztunk létre gyerekekkel (Gyerek még az idő), a harmadik és negyedik évben pedig az előző évek múzeumpedagógiai programjának kiteljesítésén dolgoztunk, illetve színházi előadásokat hoztunk létre Gianni Rodari meséjéből (Mindigfutó Benvenuto) és Schein Gábor verses meséjéből (Irijám és Jonibe).

Pedagógiai programunk kulcsszava a játék, ami a megcélzott korosztály lételeme. Bővebb információkat a honlapunkon találhatnak, illetve itt röviden össze van foglalva eddigi tevékenységünk. Iskolánk egyben közösség is, igyekszünk a szülőket is bevonni programjainkba. Székhelyünk az Erzsébet tér 14-15. szám alatti (Kiskastély és Plakátház udvara) udvarban található.

Vabababa Művészeti Iskola és Gyerekszínház
www.vabababa.hu

Mask – Puchberg am Schneeberg

2012. augusztus 18-19.